Archiwum

Uchwała senatu nr 4/28.11.2016

  • access_time Listopad 28, 2016
  • person Aneta Wojcik
  • printer

 

UCHWAŁA nr 4/28.11.2016

SENATU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO
IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE
Z DNIA 28 listopada 2016 roku

W sprawie: regulaminu kryteriów, trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność statutową przyznawanych młodym naukowcom i uczestnikom studiów doktoranckich

Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, na podstawie § 55 ust. 1, kt d Statutu Uczelni, uchwalił Regulamin kryteriów, trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność statutową dotyczącą utrzymania potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Wynik głosowania: 40 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. W głosowaniu uczestniczyło 41 członków Senatu.

Wyżej wymieniony Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Załączniki:

Załącznik – Regulamin

Załącznik 1 – Wniosek o sfinansowanie projektu badawczego realizowanego w ramach utrzymania potencjału badawczego

Załącznik 2 – Wniosek o sfinansowanie projektu badawczego realizowanego w ramach badań naukowych lub prac rozwojowych (…)

Załącznik 3 – Kosztorys projektu

Załącznik 4 – Sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu

 

 

 

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aneta Wojcik

Data opublikowania: 28.11.2016 04:00