Archiwum

Uchwała Senatu nr 2/26.09.2016

  • access_time wrzesień 26, 2016
  • person Aneta Wojcik
  • printer

W sprawie : powołania Senackich Komisji na kadencję 2016-2020

UCHWAŁA NR 2/26.09.2016

SENATU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO
IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE
z dnia 26 września 2016 r.

W sprawie : powołania Senackich Komisji na kadencję 2016-2020

Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jednomyślnie powołał Senackie Komisje na kadencję 2016- 2020.

Nazwiska przedstawicieli:        doktorantów, studentów oraz związków zawodowych w poszczególnych Komisjach zostaną przedstawione Rektorowi przez Przewodniczących: Samorządu Doktorantów, Samorządu Studentów, RZ ZNP, KU NSZZ „Solidarność”.

Wykaz Komisji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

W głosowaniu uczestniczyło 46 członków Senatu na 56 uprawnionych do głosowania.

Komisje Senackie kadencja 2016 – 2020:

Senacka Komisja ds. Statutu
1. Prof. Mariusz Wołos – przewodniczący
2. Prof. Jacek Migdałek
3. Prof. Andrzej Piasecki
4. Prof. Andrzej Jaeschke
5. Prof. Zdzisław Noga
6. Prof. Jerzy Rajman
7. Prof. Krzysztof Kraszewski
8. Prof. Marek Buś
9. Dr hab. Krzysztof Piksa
10. Mgr Monika Topolnicka-Stolzman
11. Dr Karolina Mania
12. Dr Ewa Fogelzang-Adler
13. Mgr Przemysław Paliwoda
14. Przedstawiciel ZNP
15. Przedstawiciel „S”
16. Mgr Magda Krasicka – Zapał – ZZP
17. Mgr Mateusz Jamro – dr
18. Student
19. Mgr Iwona Tomasik – sekretarz

Senacka Komisja ds. Jakości Kształcenia
1. Prof. Stanisław Koziara – przewodniczący
2. Prof. Norbert Pikuła
3. Prof. Agnieszka Ogonowska
4. Dr hab. Tomasz Bryndal
5. Dr Marta Karamańska
6. Dr Agnieszka Kowalska
7. Dr Bernadeta Stano
8. Dr Klaudia Cenda-Miedzińska
9. Dr Agata Nodżak
10. Dr Stanisław Kowal
11. Mgr Marzena Kolarz – doktorant
12. Student
13. Mgr Magda Krasicka-Zapał – sekretarz

Senacka Komisja ds. Rozwoju
1. Prof. Robert Stawarz – przewodniczący
2. Prof. Artur Blachowski
3. Prof. Piotr Borek
4. Prof. Grzegorz Formicki
5. Prof. Alicja Panasiewicz
6. Prof. Bożena Popiołek
7. Prof. Ireneusz Świtała
8. Prof. Agnieszka Ogonowska
9. Prof. Andrzej Baran
10. Dr Łukasz Binkowski
11. Mgr Monika Topolnicka-Stolzman
12. Mgr Piotr Kciuk
13. Mgr Kinga Kraska
14. Stud. Alina Greliak
15. Mgr Małgorzata Martinek – sekretarz

Senacka Komisja ds. Etyki
1. Prof. Andrzej Skoczowski – przewodnicz.
2. Prof. Leszek Pyra
3. Prof. Waldemar Szaroma
4. Prof. Kinga Łapot – Dzierwa
5. Prof. Jacek Chmieliński
6. Prof. Czesława Piecuch
7. Prof. Barbara Nowak
8. Prof. Henryk Noga
9. Dr hab. Renata Stachura-Lupa
10. Mgr Robert Dudzik – sekretarz
11. Przedstawiciel „S”
12. Przedstawiciel ZNP
13. Inż. Andrzej Trenda – ZZP

Senacka Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów
1. Prof. Maria Ostasz WF – przewodnicząca
2. Prof. Antoni Szwed WH
3. Prof. Janusz Gwoździewicz WMFT
4. Prof. Jacek Szmańda WGB
5. Prof. Iwona Czaja-Chudyba WP
6. Dr Mirosław Niesyto WSz
7. Doktorant
8. Doktorant
9. Doktorant
10. Doktorant
11. Doktorant
12. Doktorant

Senacka Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów
1. Prof. Jerzy Rajman – przewodniczący
2. Prof. Tomasz Dobrowolski WMFT
3. Dr hab. Robert Kościelniak WGB
4. Dr Bogusław Gryszkiewicz WF
5. Prof. Barbara Nowak WP
6. Dr Bogna Sroka-Mucha WSz
7. Doktorant
8. Doktorant
9. Doktorant
10. Doktorant
11. Doktorant
12. Doktorant

Senacka Komisja Dyscyplinarna dla Studentów
1. Prof. Hubert Chudzio WH – przewodniczący
2. Dr inż. Iwona Sulima WMFT
3. Prof. Tomasz Zielonka WGB
4. Prof. Katarzyna Wądolny-Tatar WF
5. Dr Rafał Abramciów WP
6. Mgr Anna Wywioł WSz
7. Student
8. Student
9. Student
10. Student
11. Student
12. Student

Senacka Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów
1. Dr hab. Tomasz Bryndal WGB – przew.
2. Prof. Piotr Czerski WMFT
3. Dr Agata Tasak – WH
4. Dr Tomasz Szybisty WF
5. Dr Łukasz Albański WP
6. Mgr Jakub Zychowicz WSz
7. Student
8. Student
9. Student
10. Student
11. Student
12. Student

Senacka Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich
1. Prof. Inga Kawka – przewodnicząca
2. Prof. Krzysztof Ziewiec
3. Prof. Iwona Czaja-Chudyba
4. Prof. Józef Żychowski
5. Prof. Romuald Oramus
6. Prof Aurelia Rotkiewicz
7. Prof. Jan Rydel
8. Dr Urszula Kosielińska-Grabowska
9. Mgr Edyta Osękowska – dr
10. Student

Senacka Komisja ds. Regulaminu Studiów
1. Prof Bogusław Skowronek- przewodn.
2. Prof. Jerzy Rajman
3. Prof. Mariusz Misztal
4. Prof. Grażyna Wrona
5. Prof. Andrzej Rzepka
6. Prof Robert Kłaczyński
7. Dr inż. Krzysztof Bryła
8. Dr Beata Długosz
9. Dr Magdalena Grochowalska
10. Dr Agnieszka Kowalska
11. Mgr Kinga Kraska – dr
12. Student
13. Prawnik
14. Mgr Magda Krasicka-Zapał-sekretarz

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aneta Wojcik

Data opublikowania: 26.09.2016 02:00