Archiwum

Uchwała Senatu nr 1/26.09.2016

  • access_time wrzesień 5, 2016
  • person Aneta Wojcik
  • printer

W sprawie : planu posiedzeń Senatu

UCHWAŁA NR 1/26.09.2016

SENATU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO
IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE
Z DNIA 26 września 2016 roku

W sprawie : planu posiedzeń Senatu

Senat jednomyślnie przyjął przedstawiony „Plan posiedzeń Senatu w roku akademickim 2016/2017” (w załączeniu).

W głosowaniu uczestniczyło 46 członków Senatu na 56 uprawnionych do głosowania.

 

Plan

posiedzeń Senatu w roku akademickim 2016/2017:

 

WRZESIEŃ 1.    Plan posiedzeń Senatu w roku akademickim 2016/2017.
2.     Inauguracja roku akademickiego 2016/2017.
PAŹDZIERNIK Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017.
LISTOPAD 1.    Rekrutacja na studia – analiza i perspektywy.
2.     Aktualny stan kadry w poszczególnych jednostkach w kontekście uprawnień akademickich i prowadzenia kierunków studiów.
GRUDZIEŃ 1.    Parametryzacja Wydziałów (Sztuki, Geog.-Biol., Mat.-Fiz.-Techn.)
2.     Sprawy dydaktyczne
3.     Współpraca ze środowiskiem oświatowym i społeczno-gospodarczym.
STYCZEŃ 1.    Plan remontów i inwestycji.
2.     Parametryzacja Wydziałów (Humanistyczny, Filologiczny, Pedagogiczny).
LUTY 1. Realizacja badań własnych i statutowych.
2. Projekty badawcze i pozyskiwanie środków na ich realizacje.
MARZEC 1.       Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2.        Analiza jakości kształcenia.
KWIECIEŃ 1.    Działalność studencka.
2.     Wymiana międzynarodowa – studenci, doktoranci i pracownicy.
MAJ Święto Uczelni – uroczyste posiedzenie Senatu.
CZERWIEC 1.    Sprawozdanie finansowe za 2016 rok.
2.     Budżet Uczelni na 2017 r.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aneta Wojcik

Data opublikowania: 05.09.2016 01:00